2cm. Flak 30 bez nadwozia

Model

Wersja rozłożona gotowa do sztrzału

Created by Cichy Historyk
  • 4 Sold
10 Gold