χχкσgαмαѕтєяχχ

XP
335 983
Joined KoGaMa on Oct 1, 2017
Bio

:'######:::'#######:::'#######::'##:::::::
'##... ##:'##.... ##:'##.... ##: ##:::::::
##:::..:: ##:::: ##: ##:::: ##: ##:::::::
##::::::: ##:::: ##: ##:::: ##: ##:::::::
##::::::: ##:::: ##: ##:::: ##: ##:::::::
##::: ##: ##:::: ##: ##:::: ##: ##:::::::
. ######::. #######::. #######:: ########:
:......::::.......::::.......:::........::
.

0aab - a code for my 1st vid (on my pc)
.
█░█ █░█
▄▀▄ ▄▀▄
▀░▀ ▀░▀

█░▄▀ ▄▀▄ ▄▀▀░ ▄▀▄
█▀▄░ █░█ █░▀▌ █▀█
▀░▀▀ ░▀░ ▀▀▀░ ▀░▀

█▄░▄█ ▄▀▄ ▄▀▀ ▀█▀ █▀▀ █▀▀▄
█░█░█ █▀█ ░▀▄ ░█░ █▀▀ █▐█▀
▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀░ ░▀░ ▀▀▀ ▀░▀▀

█░█ █░█
▄▀▄ ▄▀▄
▀░▀ ▀░▀
.
.
.
.
.
:(
Your PC Ran Into A
Problem And Couldn't
Handle. ~~~~~~~~
~~~~~~ Restart 100%
**ERR TEST BSOD**
.
^ Copy This For Text Screen Of Death
.
.
.
.
.
.
̧̨̛͙͓̟̪̺h̨̧̧̨̛̛̠̲ę̧̧̨̛̛̠̲y̨̧̧̨̛̛̠̲ ̨̧̧̨̛̛̠̲y̨̧̧̨̛̛̠̲ǫ̧̧̨̛̛̠̲ų̧̧̨̛̛̠̲ ̨̧̧̨̛̛̠̲t̨̧̧̨̛̛̠̲h̨̧̧̨̛̛̠̲į̧̧̨̛̛̠̲s̨̧̧̨̛̛̠̲ ̨̧̧̨̛̛̠̲g̨̧̧̨̛̛̠̲l̨̧̧̨̛̛̠̲į̧̧̨̛̛̠̲t̨̧̧̨̛̛̠̲c̨̧̧̨̛̛̠̲h̨̧̧̨̛̛̠̲.̨̧̧̨̛̛̠̲.̨̧̛̠̲͇̯̮.̨̧̛̠̲͇̯̮
.
.
̷̶̵̴g̴̵̶̷̷̶̵̴l̴̵̶̷̷̶̵̴i̴̵̶̷̷̶̵̴t̴̵̶̷̷̶̵̴c̴̵̶̷̷̶̵̴h̴̵̶̷̷̶̵̴i̴̵̶̷̷̶̵̴n̴̵̶̷̷̶̵̴g̴̵̶̷̷̶̵̴ ̴̵̶̷̷̶̵̴i̴̵̶̷̷̶̵̴s̴̵̶̷̷̶̵̴ ̴̵̶̷̷̶̵̴f̴̵̶̷̷̶̵̴u̴̵̶̷̷̶̵̴n̴̵̶̷̷̶̵̴ ̴̵̶̷̷̶̵̴a̴̵̶̷̷̶̵̴n̴̵̶̷̷̶̵̴d̴̵̶̷̷̶̵̴ ̴̵̶̷̷̶̵̴f̴̵̶̷̷̶̵̴u̴̵̶̷̷̶̵̴n̴̵̶̷̷̶̵̴n̴̵̶̷y̴̵̶̷
.
.
.
Levels:
|1
|2 (Turtle Badge = True)
|3
|4
|5
|6 (Cat Badge = True)
|7
|8
|9
|10
|11 (Wolf Badge = True)
|12
|13
|14
|15
|16 (Spider Badge = True)
|17
|18
|19
|20
|21 (Unicorn Badge = True)
|22
|23 *
|24
|25
|26 (Ghost Badge = False)
|27
|28
|29
|30
|31 (Buffalo Badge = False)
|32
|33
|34
|35
|36 (Pterosaurs Badge = False)
|37
|38
|39
|40
|41 (Super Badge = False)
|42
|43
|44
|45 (Fully Leveled Up = False)
.
3 × 2 = 6
6 ÷ 2 = 3
3 + 2 = 5
5 - 2 = 3

lol i'm smarter than you
.
Top 3 Friends Of The Month
.
. . . . |1|
|2| . . .|3|
.
1: Unicatlove12
.
2: sleep and eat 567
.
3: potato crisps