ஐNiciஐ

XP
723 604
Joined KoGaMa on Nov 11, 2017
Bio

- Vytajte v mojom BIU/ Welcome to my BIO |

Loading: █[][][][][][][][][] 10%
Loading: ██[][][][][][][][] 20%
Loading: ███[][][][][][][] 30%
Loading: ████[][][][][][] 40%
Loading: █████[][][][][] 50%
Loading: ██████[][][][] 60%
Loading: ███████[][][] 70%
Loading: ████████[][] 80%
Loading: █████████[] 90%
Loading: ██████████ 100%
_________________________________
~Name: Nicolas
~Age: 17
~Birshday: 9.4 Apr.
~Nameday: 6.12 Dec.
~Frome: Slovakia Republic
_________________________________
NEW! Rozhodol som sa že dám Top 5 Best :D
1. ஐSimiஐ,Viky
2. Angiie,Owen,Tomas3564
3. ωคς੮૯ძ-Ն૯ՈՈע
4. RainmatorCZ,Pixy
5. Boyard,KetriX
POZOR! Bacha na miesta :d!
~Obľúbená pieseň: Dj Regard - Ride it
~Girl Friend- _Adel_ ❣❣❣❣ Ī løvē yøű ❤♥❤♥❤♥❤
~Šport: Futbal,Basketbal,Hádzaná,Voleyball,Flordball,Dodžball|
-Youtuber: Gejmr,Kelo,Jawo,Pedro|
⬇Levels⬇|
|1 Lєνєl ✅
|2 Lєνєl (Turtle Badge Nový Odznak)✅|
|3 Lєνєl ✅|
|4 Lєνєl ✅|
|5 Lєνєl ✅|

|6 Lєνєl (Cat Badge Nový Odznak)✅|
|7 Lєνєl ✅|
|8 Lєνєl ✅|
|9 Lєνєl ✅|
|10 Lєνєl✅|

|11 Lєνєl (Wolf Badge Nový Odznak)✅|
|12 Lєνєl ✅|
|13 Lєνєl ✅|
|14 Lєνєl ✅|
|15 Lєνєl ✅|

|16 Lєνєl (Spider Badge Nový Odznak)✅|
|17 Lєνєl ✅|
|18 Lєνєl ✅|
|19 Lєνєl ✅|
|20 Lєνєl ✅|

|21 Lєνєl (Unicorn Badge Nový Odznak)✅|
|22 Lєνєl ✅|
|23 Lєνєl ✅|
|24 Lєνєl ✅|
|25 Lєνєl ✅|

|26 Lєνєl (Ghost Badge Nový Odznak)✅|
|27 Lєνєl ✅|
|28 Lєνєl ✅|
|29 Lєνєl ✅|
|30 Lєνєl ✅|

|31 Lєνєl (Demon Badge Nový Odznak)✅|
|32 Lєνєl ❌|
|33 Lєνєl ❌|
|34 Lєνєl ❌|
|35 Lєνєl ❌|

|36 Lєνєl ❌(Eagle Badge Nový Odznak)|
|37 Lєνєl ❌|
|38 Lєνєl ❌|
|39 Lєνєl ❌|
|40 Lєνєl ❌|

|41Lєνєl ❌(Furios Force Badge Nový Odznak)|
|42 Lєνєl ❌|
|43 Lєνєl ❌|
|44 Lєνєl ❌|
|45 Rєbєl ❌Kawaii|
______________________________________________________________________________________
Jazyk: SVK-100% Sto pro :D CZ- 95% Skoro ale česky mi to ide :D
☆|============ஜ۩۞۩ஜ===========|☆
Pohlavie:
♂Man♂
- The End
- nika394sk
__________________________________________________________________________________
*
*
*
*
*
-[Keď pôjdeš ďalej neskončí to dobre]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
{3}
*
*
*
*
*
*
*
{2}
*
*
*
*
*
*
{1}
*
*
*
*
[Bum bác]
*
*
*
*
*[Bež preč nič tam nieje]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
[Padaj vieš čítať? Keď chodíš do prvej triedy mal by si sa naučiť čítať tak už padaj!]
*
*
[Tak a dosť bež preč lebo prídem ja zretardovanej a zabijem ťa]
*
*
*
*
- [Pls vypadni už je koniec]
*
*
[Toto je koniec Bia keby ste sa chceli niečo spýtať tak kľudne ja pomôžem, pokecám a tiež si svami zahrajem tak pp] |
_______________《 ⚠Pozor! Toto je koniec BIA! ⚠》______________