Rim .w.

XP
615 055
Joined KoGaMa on May 29, 2019
Bio

❌Thông tin cá nhân
• Gọi tớ là Vy vy :)
• Tuổi : 2k?
• Ngày sinh : ?
• Giới tính : Nữ
• Chiều cao : 1m4?
• Nặng : Kg?
• Thích : Trà đào
❌ Mục Tiêu
• 100friend ✔
• 200friend ✔
• 300friend ❌
• 400friend ❌
• 500friend ❌
❌ Đã có
( Crush ) ✔
( Bff ) ✖
❌ Hết rồi :3