_Xx_okumura_rin_xX_

XP
147 334
Joined KoGaMa on Aug 10, 2019
Bio

hello
mình tên huy
mình sinh ngày 12 /1 năm ???
nơi ở haiphong vietnam
bạn bè ....... ko đếm nổi\
cầu thủ yêu thích ronaldo
gold lv
lv2 >5
lv3 >10
lv4 >15
lv5 >20
lv6 > 30
lv7 > 35
lv8 > 40
lv9 > 45
lv10 > 50
lv11 > 100
lv12 > 108
lv13 > 120
lv14 > 132
lv15 > 150
lv16 > 150
lv17 > 175
lv18 > 200
lv19 > 200
lv20 > 200
lv21 > 300
lv22 > 300
lv23 > 350
lv25 > 400
lv26 > 450
lv27 > 500
lv28 > 500
lv29 > 500
lv30 > 500
lv31 > 500
lv32 > 500
lv33 > 500
lv34 > 500
lv35 > 500
lv37 > 500
lv38 > 500
lv39 > 500
lv40 > 500
lv41 > 500
lv42 > 500
lv43 > 500
lv44 > 500
lv45 > 500
★░★░★░★▀▀▀▀█░░█▀▀▀█░░▀█░░█▀▀█★░★░★░★ ★░★░★░★█▀▀▀▀░░█░░░█░░░█░░▀▀▀█★░★░★░★ ★░★░★░★▀▀▀▀▀░░▀▀▀▀▀░░░▀░░▀▀▀▀★░★░★░
end
^_^ bye ^_^