Kazimierz ɪv Jagiellonczyk

Level Icon
XP
1 341 642
Joined KoGaMa on Sep 8, 2020
Bio

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬♛‡Polish-Lithuanian Commonwealth‡♛▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

Elective-Hereditary Monarchy of The Polish-Lithuanian Commonwealth
King of The Polish-Lithuanian Commonwealth

Ienkijos Ir Lietuvos Sandraugos Karalius
Król Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Jogailaičių Dinastija
Dynastia Jagiellonów

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬♛‡Kilnus Szlachta‡♛▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

♛‡Karalius Monarchai
♛‡Auksinė Husaras
♛‡Lietuvos Didysis Kunigaikštis
♛‡Lietuvos Didžioji Kunigaikštienė
♛Tsar
♛Khan
♛Didysis Kunigaikštis
♛Didžioji Kunigaikštienė
♛‡Magnat Polski
♛‡Lietuvos Magnatas
♛Szlachcic
♛Polski Szlachcic Huszarki
♛Hetman\Etmonas
♛Lietuvos Didysis Etmonas
♛Hetman Polny Koronny
♛Hetman Wielki Koronny
♛Lietuvos Vicekancleris
♛Didysis Lietuvos Iždininkas ♛Podskarbi
♛Teismo Maršalka
♛Podkomorzy
♛Arcykʂiążę\Erchercogas
♛Arcyksiężna\Erchercogienė
♛Vyriausiasis Kunigaikštis
♛Vyriausiasis Princas
♛Rinkėjas
♛Wielki Książę
♛Wielka Księżna
♛Książę
♛Księżna\Kunigaikštienė
♛Starostwo
♛Wojewoda
♛Skaičius Grafas Apskritis
♛Chorąży Województwo
♛Palatyn\Palatinas
♛Kasztelan\Kaštelionas
♛Dvarininkas
♛Landgrafas\Landgravijos
♛Markgrafas
♛Markgraija
♛Markizas
♛Markizė
♛Świetny Nosiciel-Standardu Korony Puikus
♛Królewski Posłaniec\Dworski Posłaniec
♛Lietuvos Teismo Juokdarys
♛Towarzysz
♛Hospodar

‡Hetman Serdyuk Zaporižžja Kozak
‡Ataman Sič Zaporižžja Kozak
‡Kozak Ataman
‡Karvedžio Magnatas
Maskviečių Magnatas
Magnat Ukrainy\Ukrainos Magnatas
Magnat Chanatu Złotej Ordy
Kozak Magnat
Livonijos Magnatas
Germanischer Magnat
Magyar Mágnás
Magnat Moldovenesc

·Official Royal Anthem of KPL https://www.youtube.com/watch?v=laj-EbTtxAk
·Royal Flag and Anthem of KPL https://www.youtube.com/watch?v=CvvAftPYUqo
·Official Territorial-Geographical Map of KPL https://prnt. sc/26xoauw

·Status: - -

·War History Info:

·98,7% Victory
·0,8% Draw
·0,4% Defeat
·0,1% Inconclusive

·Kingdom of Czechoslovakia Battle Victories: 65

·Polish-Lithuanian Commonwealth Battle Victories: 470
·Suspended Battle Victories: 0

·Battle Victories of all Territorial and National-Clans of the Kingdom State of The Congress: 800
·Membership of The Polish-Lithuanian Commonwealth: 150-160

Background: 6135042, filter: blur;

Władysław III Jagiellończyk#9443