-_.M4teσ320DT._-

XP
849 192
Joined KoGaMa on Feb 20, 2021
Bio

➤Informuje że Lubie Placki i śpiewam kurczaki ziemniaki kurczaki ziemniaki
╦═╦╗
║║║║╠═╦╗╔═╦═╦══╦═╗
║║║║║╩╣╚╣═╣╬║║║║╩╬╗
╚═╩═╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╩╣
──────────────────╝
╔╗───────────────╔═╦╗───╔╗
║╚╦═╗╔══╦╦╗╔═╦╦╦═╣═╬╬╗╔═╣║
║╔╣╬║║║║║║║║╬║╔╣╬║╔╣║╚╣╩╣║
╚═╩═╝╚╩╩╬╗║║╔╩╝╚═╩╝╚╩═╩═╬╣
────────╚═╝╚╝───────────╚╝
A teraz przejdźmy do opisu.
Level 2 → 5 ✔(Turtle Badge)
Level 3 → 10 ✔
Level 4 → 15 ✔
Level 5 → 20 ✔
Level 6 → 30 ✔(Cat Badge)
Level 7 → 35 ✔
Level 8 → 40 ✔
Level 9 → 45 ✔
Level 10 → 50 ✔
Level 11 → 100 ✔(Wolf Badge)
Level 12 → 108 ✔
Level 13 → 120 ✔
Level 14 → 132 ✔
Level 15 → 150 ✔
Level 16 → 150 ✔(Spider Badge)
Level 17 → 175 ✔
Level 18 → 200 ✔
Level 19 → 200 ✔
Level 20 → 200 ✔
Level 21 → 300 ✔(Unicorn Badge)
Level 22 → 300 ✔
Level 23 → 350 ✔
Level 24 → 350 ✔
Level 25 → 400 ✔
Level 26 → 450 ✔(Ghost Badge)
Level 27 → 500 ✔
Level 28 → 500 ✔
Level 29 → 500 ✔
Level 30 → 500 ✔
Level 31 → 500 ✔(Demon Badge)
Level 32 → 500 ✖
Level 33 → 500 ✖
Level 34 → 500 ✖
Level 35 → 500 ✖
Level 36 → 500 ✖(Eagle Badge)
Level 37 → 500 ✖
Level 38 → 500 ✖
Level 39 → 500 ✖
Level 40 → 500 ✖
Level 41 → 500 ✖(Furious Force Badge)
Level 42 → 500 ✖
Level 43 → 500 ✖
Level 44 → 500 ✖
Level 45 → 500 ✖
Level 46 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 47 → 500 ✖
Level 48 → 500 ✖
Level 49 → 500 ✖
Level 50 → 500 ✖
Level 51 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 52 → 500 ✖
Level 53 → 500 ✖
Level 54 → 500 ✖
Level 55 → 500 ✖
Level 56 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 57 → 500 ✖
Level 58 → 500 ✖
Level 59 → 500 ✖
Level 60 → 500 ✖
Level 61 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 62 → 500 ✖
Level 63 → 500 ✖
Level 64 → 500 ✖
Level 65 → 500 ✖
Level 66 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 67 → 500 ✖
Level 68 → 500 ✖
Level 69 → 500 ✖
Level 70 → 500 ✖
Level 71 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 72 → 500 ✖
Level 73 → 500 ✖
Level 74 → 500 ✖
Level 75 → 500 ✖
Level 76 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 77 → 500 ✖
Level 78 → 500 ✖
Level 79 → 500 ✖
Level 80 → 500 ✖
Level 81 → 500 ✖(Secret Badge)
Level 82 → 500 ✖
Level 83 → 500 ✖
Level 84 → 500 ✖
Level 85 → 500 ✖
Level 86 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 87 → 500 ✖
Level 88 → 500 ✖
Level 89 → 500 ✖
Level 90 → 500 ✖
Level 91 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 92 → 500 ✖
Level 93 → 500 ✖
Level 94 → 500 ✖
Level 95 → 500 ✖
Level 96 → 500 ✖ (Secret Badge)
Level 97 → 500 ✖
Level 98 → 500 ✖
Level 99 → 500 ✖
Level 100 → 500 ✖ King Of KoGaMa

█[][][][][][][][][] 10 %
██[][][][][][][][] 20 %
███[][][][][][][] 30 %
████[][][][][][] 40 %
██████[][][][] 60 %
███████[][][] 70 %
████████[][] 80 %
█████████[] 90 %
██████████ 100 %
Loading completed
Windows is loaded Local disc (C:) is healthy
A oto przedstawiam państwu opis
Jak dobry jestem w logic? ████[][][][] Dobry
Jak dobry jestem w parkourze? ████████ Mistrz
Jak dobry jestem w budowaniu map? █████[][][] Średnio dobry
Jak dobry jestem w budowaniu modeli? ██████[][] Troche tak troche nie dobry
Jak dobry jestem w budowaniu parkourów? ███████[] Bardzo dobry
Jak dobry jestem w zdobywaniu levela? ███████[] Bardzo dobry
Ulubione⇨Danie-rosół
Moje konto na friends⇨https://friends.kogama.com/profile/150013463/
Moje konto na brazil⇨https://kogama.com.br/profile/100543873/
Dowidzenia :-)
██╗░░██╗░█████╗░░██████╗░░█████╗░███╗░░░███╗░█████╗░
██║░██╔╝██╔══██╗██╔════╝░██╔══██╗████╗░████║██╔══██╗
█████═╝░██║░░██║██║░░██╗░███████║██╔████╔██║███████║
██╔═██╗░██║░░██║██║░░╚██╗██╔══██║██║╚██╔╝██║██╔══██║
██║░╚██╗╚█████╔╝╚██████╔╝██║░░██║██║░╚═╝░██║██║░░██║
╚═╝░░╚═╝░╚════╝░░╚═════╝░╚═╝░░╚═╝╚═╝░░░░░╚═╝╚═╝░░╚═╝
ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎
ฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎
░░░░░░░░▌▒█░░░░░░░░░░░▄▀▒▌
░░░░░░░░▌▒▒█░░░░░░░░▄▀▒▒▒▐
░░░░░░░▐▄▀▒▒▀▀▀▀▄▄▄▀▒▒▒▒▒▐
░░░░░▄▄▀▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄█▒▐
░░░▄▀▒▒▒░░░▒▒▒░░░▒▒▒▀██▀▒▌
░░▐▒▒▒▄▄▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒▌
░░▌░░▌█▀▒▒▒▒▒▄▀█▄▒▒▒▒▒▒▒█▒▐
░▐░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▌██▀▒▒░░░▒▒▒▀▄▌
░▌░▒▄██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▌
▀▒▀▐▄█▄█▌▄░▀▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▐
▐▒▒▐▀▐▀▒░▄▄▒▄▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▒▒▌
▐▒▒▒▀▀▄▄▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▐
░▌▒▒▒▒▒▒▀▀▀▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒░▒▒▒▌
░▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▒▄▒▒▐
░░▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒░▒░▒▄▒▒▒▒▌