_Cate733_

XP
189 180
Joined KoGaMa on Apr 10, 2021
Bio


I ᴡᴏɴ'ᴛ ʙᴇ ᴏɴʟɪɴᴇ ғᴏʀ ᴀ ʟᴏɴɢ ᴛɪᴍᴇ, ᴅᴏɴ'ᴛ ᴜɴғʀɪᴇɴᴅ ᴍᴇ...

⓿➊➋➌➍➎➏➐➑➒█▬█ █ ❢➒➑➐➏➎➍➌➋➊⓿
Hᴇʟʟᴏ!!! I ᴀᴍ ᴀ ʜᴀᴘᴘʏ ɢɪʀʟ ᴀɴᴅ I ʟɪᴋᴇ ᴍʏ ʟɪғᴇ. Yᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ᴍᴇ ʜᴀᴘᴘʏ ᴇᴠᴇʀʏᴅᴀʏ. I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ I ᴡᴀɴᴛ. I ᴀᴍ ɴᴏᴛ ɢᴏɪɴɢ ᴛᴏ ᴏ̨ᴜɪᴛ KᴏGᴀMᴀ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ I ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ sᴏ ᴍᴜᴄʜ. I ᴀᴍ ɴᴏᴛ ʀᴜᴅᴇ.
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ. ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ. ΝΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΑΥΟΣ ΣΟΥ.
Emojis: ♐⭐❤️✔☑♚▲♪ ฿Ɖ⛏☁️☘️☂✨⚡♥☀️❣️♡✌ꕥ✅⚔️❤⬛⚫ ✴▶ ☣☻ᴥ♫
♔♪✅⏺⏹◀៛៙៚°⚕⛎♏♑☕ ♍♈☪⚠️☢ ♾️⌛☪✫✪☠✯❥웃유☭➳•⏱️✞ღツ☼☁❅✎
⛱•○●□⏫⏬®©■♠︎♤⚓♡◆☹️◇❄️♧♣︎★⏰☆¤✿ ☃☂✄¢∞♂♀⚤

Special letters:
ឈឆរតយផលកញហងថដសឋខចវបនមអឦឧឨឪឫឬឭឮឯឫឬឭឮឯឰឱឲឿឲងើៗខៀ១២
ქწერტყუიოპასდფგჰჯკლზხცვბნმ
ๆๅภถคตจชขบยนระพไฟหกดเาสวงใมทอแปผฝล
ضصقفغعهخحجةشسيبلتنمكثورزدذظ
އރތޔޕލކޖހގފދސޒ×ޗވބނމ
ൌൈാീൂബഹഗദജഡർ‍ടചയയതലകവരനപമുൃിം്െേൊോ൧ൗ൩ആ൫ഊ൭൯൮൦ജഓഏ്ഇഉുപ്രൿക്ഷൽ‌‌ഒഎഃഋമ൧ൗഔ൪൩ഈ
営得秘祝合満禁指サ空有割無月申₹
éêèëþťţýÿùúûüíîìïáàâäæåßũỹĩõã§ÕG̃ðçñÉÊÈËŤŢÝŸÙÚÛÜÍÎÌÏØŒÒñÓÔÖôœòóøöÁÂÀÄÆÅÇg̃ẽÑϋΰϊΐẼỸŨĨ

Strange numbers:
១២៣៤៥៦៧៨៩០
൧൨൩൪൫൬൭൮൯൦
١٢٣٤٥٦٧٨٩ °
░█▀▀█ █▀▀█ ▀▀█▀▀ █▀▀ ▀▀▀█ █▀▀█ █▀▀█
░█─── █▄▄█ ──█── █▀▀ ──█─ ──▀▄ ──▀▄
░█▄▄█ ▀──▀ ──▀── ▀▀▀ ─▐▌─ █▄▄█ █▄▄.ԋι! ι 'm Cατҽ!
Special Symbols:
௹₼₿₣ریال₳¢₮₲৳₸¤৹₾₱₢₥₷₤៛₽£Rs₯§-+−°C©®°F÷×–|°F®℗TMNo=—¦()&;⁅⁆⌉⌋⌊⌈›»«‹]}{[⟨⟩⟦⟧` ́ ̧‸⟭⟬⟫⟪⟮⟯‖ ̳ ̈ ̄‛‚’‘‵′′′‵‵“”„‟‡†*′′′′‵‵‵′′′%•¶⁋⁎⁕⁜⁑⁍⁌‣‰‱♪()⁂※¬⁛⁞.·;⁏⁚..⁖⁙✓✕_⁘⁝...:!¡!!°⁔⁀⁐‿a?!¿?‽??o⁁⁄–⏑±μ⁓⌀⌁~^ ̅⏒⏓⏖⏔⏕⁊⁒⌂$¥฿₫₩֏₦₡₺₪₹€£₽₢₱৳₲Rs៛₥₾₸₮₴₵₭؋૱¢¤௹₼₿₣₻ƒ₧↢↣↨৲ʤʣɓĀʩɣɤĦʯijØɸʠɿɾɼɽsʅßʂʨʧʦʬʭʕʖʘʡʓʔʢʑʐ←→↖↗↜↟↡↝↘↙↔↑↓↕↚↛↞↠₻ƒ₧
ریال₳₯₤₷৹ௐ ৻↢↣↨↭↮↯↱↰↪↩↦↤↥↧↫↬↲↳⇅⇄↹↸↺↴↵↻↼⇀↿↾⇂⇃⇁↽↷↶⇆⇋⇌⇎⇑⇖⇙⇓⇏⇍⇈⇊⇐⇒⇔⇕⇥⇤⇡⇞⇜⇗⇘⇝⇟⇣⇦⇨⇩⇧⇢⇠⇛⇚⇪⇭⇰⇳⇹⇼⇸⇷⇵⇱⇮⇫⇬⇯⇲⇶⇺⇻▭▬▨▥▢⇽⇾▣▦▩▮▯▫▪◊▧▤⇿▰▱◀▶◁▷▻◅►◄△▲▴▵◂▸◃▹◙●◌◈◇◆◚◛◥◢◨◧◣◤◒◓◍◎◝◞◡◠◟◜◉○◔◑◗▿▽◕◐◖▾▼◹◸◵◶◱◲◳◰◷◴◺◿◮◭◬◯⊟◫◘⌎⌏⌝⌜⌞⌟⌍⌌◩◪□■◻■1⁄6∀∃∄)(IIVVIIXLlcCXIVIIIVIIIIIVIIXXIID∅∋∈∂ↀↆↃ∁⋾∌∉∆ↁↇↄↅↈↂↃ∇∊∍∝√∗∔∑∎∏−∕∘∛∞∟∜∙∖∓∐∠∣∦∩∫∫∮∮∮∮∮∫∫∫∪∧∤∡∢∥∨∫∮∱≁≂≃≓≔≑≐≀∿∾∻∸∵∲∳∶∹∼∽∺∷∴≄≇≊≍≎≋≈≅≆≉≌≏≒≕≢≟≜≙≖≗≚≝≠≣&t;̸≰≤≡≞≛≘≥≨≬≱≶≷≸≴≲≭≩≦≧≪≫≳≵≹⊉⊆⊃⊀≽≺≻≾⊁⊄⊇⊊⊋⊈⊅⊂≿≼⊌⊏⊒⊕⊘⊛⊜⊙⊖⊓⊐⊍⊎⊑⊔⊗⊚⊝⊭⊮⊯⊿⋀⊽⊼⊬⊫⊪⊧⊨⊩⊹⊺⊷⊶⊦⊥⊤⊡⊢⊣⊳⊴⊰⊱⊠⊟⊞⊟⊢⊥⊨⊫⊮⊯⊬⊩⊦⊣⊠⊰⊳⊶⊹⊼⊿⋀⊽⊺⊹⊷⊴⊱⊲⊵⊸⊻⊾⋁⋑⋎⋋⋈⋅⋂⋃⋆⋉⋌⋏⋒⋓⋐⋍⋊⋇⋄⋔⋗⋚⋝⋠⋣⋤⋡⋞⋛⋘⋕⋙⋖⋜⋟⋢⋥⋵⋬⋩⋦⋧⋪⋭⋰⋳⋶⋷⋴⋱⋮⋫⋨⋸⋻⌖147852⌗⋼⋹369⏨⋽⋺⨀⨃⨆⨉∫∫∫∫⨏⨐⨍⨊⨇⨄⨁⨂⨅⨈⨋⨎⨑⨡⨞⨛⨘⨕⨒⨓⨖⨙⨜⨟⨢⨣⨠⨝⨚⨗⨔⨤⨧⨪⨰⨭⨳⨴⨱⨮⨫⨨⨥⨦⨩⨬⨯⨲⨵⩅⩂⨿⨼⨹⨶⨷⨺⨽⩀⩃⩆⩇⩄⩁⨾⨻⨸⩈⩋⩎⩑⩔⩗⩘⩕⩒⩏⩌⩉⩊⩍⩐⩓⩖⩙⩩⩦⩠⩝⩚⩛⩞⩡⩤⩧⩪⩫⩨⩥⩢⩟⩜⩬⩯⩲==⩸⩻⩼⩹===⩳⩰⩭⩮⩱::=⩷⩺⩽⪍⪊⪇⪄⪁⩾⩿⪂⪅⪈⪋⪎⪏⪌⪉⪆⪃⪀⪐⪓⪖⪙⪜⪟⪠⪝⪚⪗⪔⪑⪒⪕⪘⪛⪞⪡⪱⪮⪫⪨⪥⪢⪣⪦⪩⪬⪯⪲⪳⪰⪭⪪⪧⪤⪴⪷⪺⪽⫀⫃⫄⫁⪾⪻⪸⪵⪶⪹⪼⪿⫂⫅⫕⫖⫗⫧⫩⫨⫥⫤⫔⫓⫒⫏⫐⫑⫡⫢⫟⫞⫎⫍⫌⫉⫊⫋⫛⫝̸⫙⫘⫈⫇⫆⫇⫊⫍⫐⫓⫖⫗⫔⫑⫎⫋⫈⫘⫛⫞⫡⫤⫧⫨⫩⫥⫦⫢⫣⫟⫠⫝̸⫝⫙⫚⫪⫫⫭⫮⫰⫱⫳⫴⫶⫷⫹⫺⫻⫸⫵⫲⫯⫬ϡϠἎϘϞϟϙϗͻϏϽϼρͰͱε϶θͳͲκφϛϚͼϾπβ⋲⋯
♐⭐❤️☁️☘️✨⚡♥☀️❣️♡✌ꕥ✅⚔️❤⬛⚫ ✴▶ ☣☻ᴥ♫☂
♔♪✅⏺⏹◀៛៙៚°⚕⛎♏♑☕ ♍♈☪⚠️☢♐⭐❤️☁️☘️✨⚡♥☀️❣️♡✌ꕥ✅⚔️❤
♔♪✅⏺⏹◀៛៙៚°⚕⛎♏♑☕ ♍♈☪☀️❣️♡✌ꕥ✅⚔️❤⚫ ✴▶ ☣☻ᴥ♫☂
⛱•○●□⏫⏬®©■♠︎♤♡◆◇❄️♧♣︎★☆¤☀️❣️♡✌ꕥ✅⚔️❤☘️✨⚡♥☀️
⛱•○●□⏫⏬®©■♠︎♤☘️✨⚡♥☀️♡◆◇❄️♧♣︎★☆¤⚠️☢♐✌ꕥ✅⚔️❤
https://www.kogama.com/profile/10563536/marketplace/model/
εδρτδτφτ
............/ ́ ̄/)..................(\ ̄`\
............/...//....................\\...\
.........../...//......................\\...\
...../ ́ ̄/..../ ́ ̄\............/ ̄` \....\ ̄`\
.././.../..../..../.|_......_|.\....\....\...\.\
(.(....(....(..../..)..)......(..(.\....)....)....).)
.\................\/.../......\...\/................/
..\.................. /.........\................../
...\................(...........).............../
https://www.youtube.com/watch?v=UW4TvqDVaTw

XP GAMES (4500xp)
https://www.kogama.com/games/play/10146482/
https://www.kogama.com/games/play/10121430/
https://www.kogama.com/games/play/10148403/
https://www.kogama.com/games/play/5165832/
https://www.kogama.com/games/play/10097675/
_RainBlowID_
https://www.kogama.com/games/play/10196744/