Death Wolf.

XP
5 329 103
Joined KoGaMa on Jun 12, 2016
Bio

ᅠᅠ•~ thɨɴg you ɴeed to kɴow about me ~•

ᅠᅠᅠᅠ joɨɴed kogama oɴ jul 5. 2015
-------------------------------------------------------------------------
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ○•old userɴame•○

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠメ.cяаzy . ωσlf.メ
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ_.муstiс . шоlf._
--------------------------------------------------------------------------
ᅠᅠᅠᅠᅠ ○•thɨɴgs about me•○

ᅠᅠᅠᅠᅠ• age ➡ uɴkɴowɴ •
ᅠᅠᅠᅠᅠ• couɴtry ➡ russɨan/germaɴy •
ᅠᅠᅠᅠᅠ•laɴguages ➡ eɴglɨsh, germaɴ aɴd russɨa •
ᅠᅠᅠᅠᅠ• geɴder ➡ ♀ •
ᅠᅠᅠᅠᅠ• b-day ➡ 17.10 •

--------------------------------------------------------------------------
ᅠᅠᅠᅠᅠ○•raɴdom thɨɴgs•○

ᅠᅠᅠᅠᅠ• φueeɴ of pvp (≧◡≦) •
ᅠᅠᅠᅠᅠ• ɨ am bɨsexual •
ᅠᅠᅠᅠᅠ• bf/gf ➡ Thug •
-------------------------------------------------------------------------
ᅠᅠᅠᅠᅠ○•my socɨal ɴetwork•○

ᅠᅠᅠᅠᅠ• youtube ➡ Death Wolf
ᅠᅠᅠᅠᅠ• ɨɴstagram ➡ anime . artist___ (delete space)
ᅠᅠᅠᅠᅠ• sɴapchat ➡ jketz96
ᅠᅠᅠᅠᅠ• frɨeɴds kogama ➡ メ.cяаzy . ωσlf.メ
ᅠᅠᅠᅠᅠ• br acc➡ ძ૯ო૦и.狼女王彡
ᅠᅠᅠᅠᅠ• discord ➡ DeathWolf.#8563
-------------------------------------------------------------------------
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ○•facts•○

ᅠᅠ• ɨm ɴot really good at eɴglɨsh •
ᅠᅠ• does ɴot lɨke beɨɴg corrected •

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ☻ good bye •

https://kogama.com/search
?standalone=1
?local=1
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ.
ᅠ( ͡° ͜ʖ ͡°)エ ꒒エVᄐ ꒤N꒯ᄐR Y0꒤R Bᄐ꒯ ( ͡° ͜ʖ ͡°)